1. W dniu dzisiejszym Ks. Bartłomiej obchodzi pierwszą rocznicę otrzymania święceń kapłańskich. Dziękując Bogu za dar kapłaństwa życzymy Księdzu dalszej radosnej pracy w „Winnicy Pana”, nowych pomysłów duszpasterskich i opieki Matki Bożej Królowej Polski. Ks. Bartłomiej zaprasza dziś – w niedzielę 14 czerwca na Mszę św. o godz. 12.00 po której udzieli wszystkim prymicyjnego błogosławieństwa. 
2. Nabożeństwa Czerwcowe, odprawiamy codziennie o godz. 18.30 w łączności z wieczorną Mszą św.. 
3. W sobotę 20 czerwca br. o godz. 10.00 w Katedrze w Toruniu Ksiądz Biskup Andrzej Suski udzieli święceń kapłańskich absolwentom Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Zgodnie z tradycją w dniach od 11 do 19  czerwca br.  trwa Nowenna przed święceniami prezbiteratu. W nowennie odmawianej podczas nabożeństwa czerwcowego modlimy się o nowe, także z naszej parafii,  powołania kapłańskie i zakonne.
4. Rodziców przygotowującym się do chrztu swoich dzieci prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminu chrztu i w miarę możliwości dostosowanie się do obowiązującej zasady, że chrzcimy dzieci podczas specjalnej Mszy świętej odprawianej w intencji dzieci i ich rodzin. Msze takie w naszym kościele odprawiamy w przed ostatnią sobotę miesiąca o godz. 18.30 i w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 12.00. W uzasadnionych przypadkach udzielamy chrztu w innych terminach po Mszach świętych. Chrzest należy zgłosić trzy tygodnie przed planowanym jego terminem.
5. Wierni którym w przyszłym roku przypadają rodzinne jubileusze i rocznice mogą już rezerwować terminy Mszy świętych na 2016 rok.
6. Siostry Służebniczki Maryi zapraszają młodzież do udziału w „Maryjnych Dniach Młodzieży”, które odbędą się  w dniach od 18 do 23 sierpnia br. w  Luboniu koło Poznania. Szczegółowych informacji udziela Siostra Nazaria.
7. Akolita pan Marcin Jaworski udziela informacji przyjmuje zapisy na autokarową pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej w Sianowie, która odbędzie się w sobotę 18 lipca br..  Informacje znajdują się także na stronie internetowej naszej parafii:www.mbkpwabrzezno.pl   
8. Dziś kolekta na potrzeby remontowe. Bóg Zapłać za złożone ofiary.
9. Zapraszamy do Wspólnotowej Adoracji i Modlitwy w naszym kościele przed Najświętszym Sakramentem w dni powszednie w czasie pomiędzy Mszami porannymi od godz. 7.30 do 8.15.
- w poniedziałek:  Wspólnota św. Franciszka;
- we wtorek: Wspólnota św. Antoniego;
- w środę: Rycerstwo Niepokalanej;
- w czwartek: Żywy Różaniec;
- w piątek: Czciciele Miłosierdzia Bożego. 
- w sobotę: Wspólnoty Maryjne śpiewają „Godzinki o NMP”.