1. Adwent jest oczekiwaniem i przygotowaniem na powtórne przyjście
naszego Zbawiciela. Uczyńmy ten czas radosnym ożywiając naszą
modlitewną więź z Bogiem i owocnym w dobre uczynki i wzajemną
pomoc.
2. Zapraszamy na RORATY, które w naszym kościele odprawiać
będziemy w dni powszednie o godz. 6.45. Jak każdego roku dzieci na
roraty przynoszą piękne LAMPIONY. Rodziców prosimy o wspólne
z dziećmi przygotowanie lampionów.
3. W święto Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia br. nastąpi uroczyste
rozpoczęcie Roku Miłosierdzia Bożego. Naszym przygotowaniem do
tego wydarzenia jest Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą
rozpoczynamy dziś w I niedzielę Adwentu o godz. 9.30.Bedziemy ją
odmawiać w dni powszednie aż do 8 grudnia br. o godz. 8.00 podczas
Adoracji Najświętszego Sakramentu. W przyszłą niedzielę 6 grudnia
i we wtorek 8 grudnia o godz. 15.00. Modlitw poprowadzi Wspólnota
Czcicieli Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
4. W tym tygodniu przypadają Eucharystyczne Dni grudnia.
Zapraszamy:
- w I Czwartek na GODZINĘ ŚWIĘTĄ rozpoczynającą się o 18.00.
- w I Piątek o godz. 8.15 na Nabożeństwo Eucharystyczne, a od godz.
16.00 do spowiedzi.
- w I Sobotę o godz. 8.15 Nabożeństwo i Msza św. zbiorowa za
zmarłych.
- odwiedziny u chorych z okazji comiesięcznej spowiedzi od godz. 8.30.
5. Dziś po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 12.00 odbędzie się
spotkanie z rodzicami młodzieży przygotowującej się do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania. 
6. Chorych i osoby w podeszłym wieku, do których ma przyjść kapłan
z posługą Spowiedzi i Komunii przed Świętami Bożego Narodzenia,
prosimy zgłaszać do pana Kościelnego w zakrystii lub w biurze
parafialnym. Odwiedziny odbędą się w sobotę 19 grudnia br..
7. Za tydzień kolekta na potrzeby remontowe. Bóg Zapłać za złożone
ofiary. Zbiórka do puszek na pomoc dla Kościoła na Wschodzie.
8. Zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w dni
powszednie od 7.30 do 8.15.