V NIEDZIELA ZWYKŁA 07.02.2016r – Ogłoszenia parafialne:

1. W najbliższą środę nazywaną ŚRODĄ POPIELCOWĄ Kościół wkroczy w czas 

Wielkiego Postu. Przygotowuje nas do tego trwająca przez trzy dni tzn. w dzisiejszą 

niedzielę, poniedziałek i wtorek, adoracja Najświętszego Sakramentu, która według 

przepisów liturgicznych każdego dnia rozpoczyna się po ostatniej Mszy świętej 

porannej, a kończy błogosławieństwem eucharystycznym przed Mszą świętą 

wieczorną. Przerwy w wystawieniu następują w porze nocnej po Mszy wieczornej do 

końca Mszy porannej. Tak też został ułożony PLAN ADORACJI w naszej parafii. 

Wiernych prosimy o zapoznanie się z tym planem i ofiarowanie Bogu kilkudziesięciu 

minut modlitwy  i osobistej adoracji przed Najświętszym Sakramentem..

PROPONOWANE TERMINY ADORACJI NAJŚW. SAKRAMENTU

Dziś w NIEDZIELĘ 07 lutego 2015 r. proponujemy adoruję mieszkańcom

12.45 – Placu Jana Pawła II, Toruńskiej, Poniatowskiego i Kopernika. 

14.00 – O. Bernarda, Królowej Jadwigi, Mickiewicza i Mestwina.

15.00 -  KORONKA do Miłosierdzia Bożego i mieszkańcy ulic:

             Pruszyńskiego, Gen. Hallera, Marii Konopnickiej, Staszica, Niedziałkowskiego,          

16.00 – Partyzanta, Legionistów, Macieja Rataja.

17.00 – Matejki, 

18.00 – Wspólnota Młodzieżowa „Effatha” i inni wierni.

PONIEDZIAŁEK 08 lutego 2015r. proponujemy adoruję mieszkańcom:

9.00 – RÓŻANIEC – „Róża Niepokalanego Poczęcia NMP”:

           Cisowa, Grabowa, Kiedrowskiego

10.00 – Wałyczyk

11.00 – Podwałyczyk ul. Owsiana, Pszenna i Jęczmienna.

12.00 – RÓŻANIEC – prowadzi „Róża NMP Nieustającej Pomocy”- adorują

             mieszkańcy ul.: Myśliwieckiej w Wałyczu.

13.00 – Wałycz bloki przy ul. Lecha Mączyńskiego. 

14.00 –  Wałycz bloki przy ul. Zygmunta Działowskiego.

15.00 – Wspólnota Św. Franciszka i Czciciele Św. Antoniego:

16.00 –  Wałycz bloki przy ul. Lecha Mączyńskiego.

17.00 - Wspólnota Jana Pawła II i mieszkańcy:

             Bloków przy Akacjowej, Kętrzyńskiego, Słonecznej, Reymonta, Ks. Tischnera

             i Witalisa Szlachcikowskiego.

18.00 – Służba Liturgiczna Ołtarza i inni wierni. 

WTOREK 09 lutego 2015 r. proponujemy adoruję mieszkańcom:

9.00 RÓŻANIEC prowadzi „Róża Św. Faustyny”: adorują mieszkańcy ul.

        1 Maja - numery parzyste 

10.00 – Wolności i Sienkiewicza

11.00 – RÓŻANIEC – prowadzi „Róża Wniebowzięcia NMP: adorują mieszk.

    Ul. 1 Maja - numery nieparzyste oraz Frydrychowo I i Frydrychowo II.

12.00 – Świerkowa, Polna i Dąbrowskiego

13.00 – RÓŻANIEC prowadzi „Róża Ukoronowania NMP”: adorują

             mieszkańcy Myśliwca.

14.00 – Żeromskiego.

15.00 KORONKA do Miłosierdzia Bożego – prowadzi Wspólnota Czcicieli

          Miłosierdzia Bożego. Adorują mieszkańcy ulic; Jasna, Jesionowa, Topolowa

          i Bukowa.

16.00 NABOŻEŃSTWO do NMP – prowadzą Siostry Służebniczki NMP

          Adorują mieszkańcy Osiedla Robotniczego, Okrężna, 11 listopada, Św. Floriana.

17.00 – Wałycz Osiedle Leśne ul.: Klonowa, Dębowa, Sosnowa I Świerkowa.

 

18.00 – GODZINKI o NMP – adoracja indywidualna

18.25 ZAKOŃCZENIE ADORACJI i Msza święta wieczorna.

Panie należące do Parafialnych Wspólnot Modlitewnych prosimy o przygotowanie i 

prowadzenie modlitw w wyznaczonym czasie.

2. Wielki Post rozpoczynamy REKOLEKCJAMI. Początek już w Środę Popielcową

10 lutego br.

Rekolekcje poprowadzi Ks. Artur Szymczyk dr nauk teologicznych, dyrektor 

Toruńskiego Centrum Caritas.

W pierwszym dniu rekolekcji w Środę Popielcową Msze święte z nauką i posypanie głów 

popiołem:

Przed południem o godz.: 7.00; 8.15; 9.45.

Po południu: 16.00; 17.00; 18.30.

Czwartek 11 lutego 2016r – po Popielcu: Msze święte z nauką 

Przed południem o godz.: 7.00; 8.15;

9.15 Spotkanie z Dorosłymi przedstawicielami Wspólnot Modlitewnych.

Po południu: 18.30.

19.15 Spotkanie z Młodzieżą z Parafialnych Wspólnot.

Piątek 12 lutego 2016r – po Popielcu:

Przed południem o godz.: 7.00; 8.15;

9.15 Spotkanie z Dorosłymi przedstawicielami Wspólnot Modlitewnych.

Po południu:

17.30 Droga Krzyżowa rekolekcyjna – dla wszystkich.

18.30. Ostatnia Msza święta rekolekcyjna z nauką.

Wszystkich Parafian i Osoby chętne zapraszamy do udziału w tych rekolekcjach. Niech dla 

każdego z nas będą one radosnym wejściem w czas refleksji i zadumy nad tajemnicą 

zbawienia i naszego udziału w owocach Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

Podczas każdej Mszy świętej będzie okazja do spowiedzi. 

Spowiedź całej parafii odbędzie się W WIELKI PONIEDZIAŁEK  21 marca 2016r.

3.Przypominamy, że w Środę Popielcową każdy katolik ma obowiązek uczestniczyć w 

Mszy świętej i na znak rozpoczęcia pokuty przyjąć popiół na swoją głowę.

W tym też dniu jesteśmy zobowiązani do zachowania postu ilościowego i 

jakościowego. Należy ograniczyć się do jednego sytego posiłku i powstrzymać od 

spożywania potraw mięsnych.

4. Na NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ zapraszamy wszystkich, a więc dorosłych, 

młodzież i dzieci w każdy piątek Wielkiego Postu na godzinę 17.30.

5. Na GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym zapraszamy w kolejne niedziele Wielkiego 

Postu na godz. 18.00. Bezpośrednio po nabożeństwie Msza święta wieczorna. 

6. Za udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalach można uzyskać 

odpust zupełny.

7. Kartki do Spowiedzi Wielkanocnej należy odbierać po Mszach św. w zakrystii. Ofiary 

składane przy odbiorze kartek przeznaczamy na potrzeby remontowe.

8. Kolejne SPOTKANIE MŁODZIEŻY do bierzmowania dziś w niedzielę 7 lutego na Mszy 

świętej o godzinie 12.00 i bezpośrednio po niej.

9. Za tydzień niedzielę 14 lutego br. po Mszy św. o godz. 12.00 w naszym kościele, 

odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży w 

Krakowie. Zapraszamy na to spotkanie wszystkie osoby, które chcą się zapoznać z 

dokładnym terminem i kosztem tego wyjazdu. Spotkanie poprowadzi Dekanalny 

Koordynator Ksiądz Bartłomiej Surdykowski.

10. W tym tygodniu są jeszcze wolne terminy na odprawienie Mszy świętych. Intencje 

można zgłaszać w biurze parafialnym, telefonicznie lub w zakrystii.

11. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby remontowe. Bóg Zapłać za złożone ofiary.

12.WSPÓLNOTY MODLITEWNE zapraszają do Adoracji i Modlitwy Eucharystycznej

w dni powszednie po Mszy porannej od godz. 7.30 do 8.15.

- W poniedziałek Wspólnota Św. Franciszka.

- We wtorek Wspólnota Św. Antoniego.

- W środę Rycerstwo Niepokalanej.

- W czwartek Żywy Różaniec.

- W piątek Czciciele Miłosierdzia Bożego.