Drodzy Parafianie, Sympatycy i Goście!
W radosne Święta Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa, życzymy Wam - ufności umacniającej wiarę,
- nadziei rozjaśniającej przyszłość i 
- miłości owocującej miłosierdziem. 
Niech wspomnienie Chrztu świętego będzie dla każdego z nas i całej Ojczyzny źródłem orzeźwienia naszej więzi z Bogiem. Gromadząc się przy świątecznych stołach w gronie najbliższych i rodziny wspomnijcie te radosne chwile, które sprawiły że dziś wszyscy jesteśmy Dziećmi Jednego Boga.
                                                                                                                                 Szczęść Boże! 
                                                                                                                            Księża Duszpasterze.

   
1. Jutro w PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 28 marca br.: zapraszamy na Msze święte, które celebrujemy w porządku niedzielnym od godz. 7.00; 8.15; 9.45; 11.00; 12.00 i 18.30.
Kolekta z Poniedziałku Wielkanocnego przekazywana jest na potrzeby Bazyliki Katedralnej w Toruniu.
2. W tym tygodniu wypadają Eucharystyczne Dni miesiąca kwietnia.
- w I piątek: Spowiedź Święta od godziny 16.00. Po niej o 17.00 Msza święta.
- w I sobotę: Nabożeństwo i Msza św. zbiorowa za zmarłych o godz. 8.15.
3. W pierwszą niedzielę po Wielkanocy 3 kwietnia br. obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. Jest to święto wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego. Przed Sumą o godz. 9.30 od krzyża misyjnego przy naszym kościele wyruszy procesja Czcicieli Miłosierdzia Bożego do naszego kościoła i rozpocznie się Koronka do Miłosierdzia Bożego. Po Koronce Suma parafialna. W tym dniu wypada również patronalne święto Caritas i zbiórka do puszek na cele dobroczynne.
4. Spotkanie dla dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii świętej odbędzie się w sobotę 02 kwietnia br. o godzinie 15.00.
Uroczystości I KOMUNII ŚW. dla dzieci w naszej parafii odbędą się:
- Dla uczących się w Szkole Podstawowej nr 2 i w Myśliwcu w niedzielę 08 maja br. o godz. 9.30.

- Dla uczących się w Szkole Podstawowej nr 3 w niedzielę 15 maja br. o godz. 9.30.
5. Sakrament BIERZMOWANIA zostanie udzielony przygotowanej do tego młodzieży w czwartek 09 czerwca br. o godz. 16.00.
6. Święta są okazją do rodzinnych spotkań, życzeń i podziękowań. Przyłączając się do tej tradycji składamy podziękowania wszystkim troszczącym się o duchowe i materialne dobra Kościoła.
- Dziękujemy Paniom należącym do Modlitewnych Wspólnot w naszej parafii za systematyczną modlitwę w domach i w świątyni.
- Dziękujemy Wiernym z obu wąbrzeskich parafii za współuczestnictwo w tych modlitwach.
- Dziękujemy Młodzieży należącej do Wspólnoty „Effatha”, Zespołowi „Ichtis”, Chórowi Młodzieżowemu i parafialnej Scholi za piękne świadectwo modlitwy, przyjaźni i nowych niekończących się inicjatyw.
- Wspólnocie Neokatechumenatu dziękujemy za wytrwałą modlitwę i wzajemną pomoc.
- Ministrantom dziękujemy za radosną służbę przy Ołtarzu.
- Lektorom dziękujemy za radość i entuzjazm w przygotowywaniu posługi Słowa i nabożeństw.
- Szczególne podziękowanie kierujemy do Parafian: Marcina Jaworskiego i Marka Sipaka oraz ich żon i najbliższych. Po dwóch latach przygotowań na Wydziale do Spraw Formacji i Apostolstwa Świeckich w Toruniu z rąk Ks. Biskupa otrzymali uprawnienia do stałej posługi Lektoratu i Akolitatu. Mogą więc pełnić posługę lektora czytając teksty liturgiczne oraz akolity usługującego przy sprawowaniu Eucharystii i udzielającego Komunii świętej w świątyni. Mogą również być posłani z Komunią do obłożnie chorych. W ten sposób łącząc przykładne życie małżeńskie, rodzicielskie i zawodowe w sposób szczególny angażują się w służbę wspólnocie ludu Bożego w Kościele. Życzymy wielu Bożych łask i ludzkiej wdzięczności w tym posługiwaniu opartym na zasadach wolontariatu.
7. Dziękujemy wszystkim wspierającym naszą parafię ofiarami materialnymi składanymi podczas Mszy świętych, kolędy i indywidualnie, a szczególnie podczas zbiórek na potrzeby remontowe.
Informujemy, że w najbliższym czasie planowana jest renowacja elewacji na budynku plebanii oraz wymiana okien w zakrystii naszego kościoła.
    
ZAPOWIEDZI
Do sakramentalnego zawarcia małżeństwa przygotowują się
:

1. Radosław Kazimierz DĄBROWSKI kawaler, zam. Wąbrzeźno, par. MBKP ,
    Iwona Monika ZASADA, panna, zam. par. Wąbrzeźno, par. MBKP.

2. Marcin Remigiusz RYDZIK kawaler, zam. Wąbrzeźno, par. MBKP,
    Anna Magdalena SAMBORSKA, panna, zam. Wąbrzeźno, par. MBKP.

3. Paweł Bartosz WITKIEWICZ kawaler, zam. Wąbrzeźno, par. MBKP ,
    Anna Barbara KACZKOWSKA, panna, zam. par. Nowa Wieś Królewska.

4. Patryk Mateusz KRAJNIK kawaler, zam. Wąbrzeźno, par. MBKP ,
    Katarzyna TOMCZYK, panna, zam. par. Wąbrzeźno, par. MBKP.

5. Robert WOJTKOWIAK kawaler, zam. Łącko ,
    Aleksandra Lucyna GŁADYCH, panna, zam. Wąbrzeźno, par. MBKP.

Kto wiedziałby o przeszkodach do zawarcia małżeństwa w sumieniu jest zobowiązany do powiadomienia o tym miejscowego duszpasterza.