1.W maju i czerwcu Miłosierny Bóg bardzo obficie obdarzył nas swoją
łaską. W maju dzieci z klas III Szkół Podstawowych zostały obdarowane
w Sakramentach: Pokuty i Eucharystii. A w czerwcu uczniowie kończący
naukę w Gimnazjum przyjmując Sakrament Bierzmowania obdarzeni zostali
Darami Ducha Świętego. Wszystkich których serca zostały napełnione Bożą
Łaską i ich rodziców prosimy i zachęcamy do pielęgnowania otrzymanych
darów. Rozwijajcie w sobie i swoich bliskich charyzmat wiary przez
codzienną modlitwę, systematyczny udział w niedzielnych Mszach świętych
i uszanowanie Bożych Przykazań ażeby radość wasza była pełna.
2. W sobotę 18 czerwca br. w Katedrze Toruńskiej Ks. Biskup udzieli
Święceń Prezbiteratu ośmiu diakonom. Od minionego czwartku w łączności
z nabożeństwem czerwcowym odmawiamy Nowennę przed święceniami
prezbiteratu prosząc o powołania do służby w Kościele, a w dziś niedzielę
podczas parafialnej sumy o godz. 9.45 powierzamy Bogu Kapłanów
wywodzących się z naszego miasta i tych którzy pracowali i pracują
w wąbrzeskich parafiach. Modlimy się również o nowe powołania do
kapłaństwa i życia zakonnego z naszego miasta. Zapraszamy wszystkich do tej
modlitwy.
3. Liturgia tego tygodnia przypomina nam Świętych i Błogosławionych
którzy wstawiają się za nami u Boga i mogą być wzorem na naszej drodze do
świętości. W poniedziałek 13 czerwca wspominać będziemy Świętego
Antoniego z Padwy. W naszej parafii Święty Antoni ma liczne grono swoich
czcicieli. Wszystkich zapraszamy na Mszę świętą o godzinie 8.15, po której za
wstawiennictwem Świętego Antoniego będziemy wypraszać łaski potrzebne
nam i naszym bliskim. W tym też dniu przypada rocznica święceń kapłańskich
naszego Księdza Biskupa Andrzeja, którego powierzymy wstawiennictwu
Świętego Antoniego prosząc o umocnienie w zdrowiu i sprawowanej posłudze
pasterza naszej diecezji. We wtorek wspomnienie Błogosławionego Michała
Kozala. W środę wspomnienie Błogosławionej Jolanty. W piątek
wspomnienie Świętego Alberta Chmielowskiego.
4. Zapraszamy na autokarową pielgrzymkę na Uroczystości Odpustowe
w Sanktuarium Matki Bożej w Lipach koło Lubawy. Pielgrzymka
planowana jest na dzień 1 lipca br.. Pielgrzymi będą mogli uczestniczyć
w uroczystościach którym przewodniczył będzie kardynał Nycz. Zapisy
przyjmuje Ks. Bartłomiej. Koszt z ubezpieczeniem 40 zł.
5. W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży zapraszamy
chętnych do udziału w diecezjalnych obchodach Światowych Dni Młodzieży
do Torunia w dniach 22 i 23 lipca br. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do
Ks. Bartłomieja do dnia 25 czerwca br. Organizatorzy zapewniają noclegi
i wyżywienie. Apelujemy szczególnie do tej grupy naszych parafian, którzy na
nadchodzący czas wakacji i urlopów nie mają żadnych planów, a chcieli by
chociaż kilka dni przeżyć w radosnej atmosferze i w przyjaznym gronie.
Serdecznie dziękujemy osobom, które swoimi ofiarami wsparły
organizowanie wyjazdu naszej młodzieży do Krakowa.
6. Zapraszamy na Wąbrzeski Wieczór Wielbienia Boga w sobotę 18
czerwca o 19.30.
7. Dziś: - Kolekta na potrzeby remontowe w naszych parafialnych obiektach.
Po Mszach świętych zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności
w Warszawie. O przeprowadzenie zbiórki prosimy Panie ze Wspólnot
Modlitewnych i Służbę Liturgiczną. Bóg Zapłać za złożone ofiary.
8. Zachęcamy do nawiedzania naszego kościoła w dni powszednie w czasie
od godz. 7.00 do 8.45, udziału w Mszach św. i adoracji przed
Najświętszym Sakramentem. W tym czasie adorują i modlą się
PARAFIALNE WSPÓLNOTY MODLITEWNE
- W poniedziałek Wspólnota Św. Franciszka.
- We wtorek Wspólnota Św. Antoniego.,
- W środę Rycerstwo Niepokalanej.
- W czwartek Żywy Różaniec.
- W piątek Czciciele Miłosierdzia Bożego.
- W sobotę Czciciele NMP śpiewają Godzinki o NMP.
Niech wspólna cześć i modlitwy wypraszają nam Bożą pomoc

ZAPOWIEDZI
Do sakramentalnego zawarcia małżeństwa przygotowują się:
1. Paweł Kamil PIJAR, kawaler, zam. Wąbrzeźno, par. MBKP.
Katarzyna Anna NIEDŹWIECKA, panna, zam. Wąbrzeźno, par. MBKP.
2. Dariusz Piotr JUWA, kawaler, zam. Gdańsk, par. Bł. Doroty.
Paulina Małgorzata WŁODARSKA, panna, zam. Wąbrzeźno, par. MBKP.
3. Rafał Piotr BIZIOREK, kawaler, zam., par. Św. Jakuba Wielkie Radowiska.
Kamila Krystyna GALCZEWSKA, panna, zam. Wąbrzeźno, par. MBKP.
Kto wiedziałby o przeszkodach do zawarcia małżeństwa w sumieniu jest
zobowiązany do powiadomienia o tym miejscowego duszpasterza.