1. Sierpień w życiu Polskiego Kościoła jest miesiącem modlitwy o trzeźwość
społeczeństwa polskiego i czasem pielgrzymowania do Duchowej Stolicy Narodu,
którą jest Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze. Pamiętajmy o Pielgrzymach z
naszych wąbrzeskich parafii. Dziś są w Grzegorzewie na terenie Diecezji Włocławskiej.
Wesprzyjmy ich naszą modlitwą i prześlijmy pozdrowienia, a to na pewno doda im sił do
dalszego radosnego pielgrzymowania.
2. Jutro w poniedziałek wspominać będziemy Św. Dominika - założyciela Zakonu
Dominikanów.
3. We wtorek święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża. Z jej wstawiennictwem będziemy
się modlili podczas Mszy św. porannej o godzinie 7.00 i wieczornej o godzinie 18.30.
4. W środę 10 sierpnia obchodzić będziemy Święto Św. Wawrzyńca, diakona i
męczennika. Św. Wawrzyniec jest patronem ubogich, którzy są ”Skarbami Kościoła”
Jak w każdą środę zapraszamy na godzinę 18.00 na NOWENNE do NMP
Pomocy Nieustającej.
5. W czwartek podczas liturgii będziemy wspominać Św. Klarę. Jest ona patronką
wszystkich dotkniętych chorobą oczu. Zapraszamy na Msze św. o godz. 7.00 i 18.30.
6. Sobota 14 i niedziela 15 sierpnia br. to dni odpustowe w sąsiedniej parafii. Program
Odpustu jest wywieszony w gablocie ogłoszeniowej. W naszym kościele Msze święte w tych
dniach odprawiane będą tak jak w każdą niedzielę o 7.00; 8.15; 9.45; 11.00; 12.00 i 18.30.
7. W tym roku rolnicy z naszej Parafii i z całej Gminy Wąbrzeźno podziękują Bogu za
zebrane plony podczas Dożynek Gminno-parafialnych, które odbędą się w Myśliwcu w
sobotę 27 sierpnia br.. Uroczystości rozpocznie o godzinie 15.00 uroczysta Msza święta
dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o Dalsze Boże błogosławieństwo dla wszystkich
pracujących na roli, tych, którzy z nimi współpracują oraz Władz i Pracowników Gminy
Wąbrzeźno.
8. Połowa wakacji za nami. Dla Młodzieży skupionej we wspólnocie „EFFATHA” w naszej
parafii są to wakacje bardzo pracowite. Wystarczy wspomnieć przygotowania i udział w
godne reprezentowanie naszych parafii i miasta w przyszłą niedzielę 14 sierpnia po Mszach
świętych odbędzie się zbiórka do puszek na rekreacyjny wyjazd i wypoczynek naszej
młodzieży. Zbiórkę przeprowadzi młodzież ze Wspólnoty Effatha i Służba Liturgiczna.
Dziękujemy.
9. Po raz kolejny nasza parafia włącza się w Ogólnopolską Akcję Caritas TORNISTER
PEŁEN UŚMIECHÓW.
Osoby pragnące wesprzeć tę akcję mogą to uczynić składając zeszyty i inne przybory
szkolne przy bocznym ołtarzu naszego kościoła lub u Siostry Nazarii.
Wyprawki szkolne rozdzielone zostaną pomiędzy dzieci i młodzież wąbrzeskich szkół.
W zakrystii i na stoliku z prasą wyłożone są kartki z proponowanymi przyborami
szkolnymi.Za hojność z serca dziękujemy.
10. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby remontowe w naszym kościele. Bóg zapłać
za złożone ofiary!
11. Zachęcamy do nawiedzania naszego kościoła w dni powszednie i udziału w
Mszach św. o godzinie 7.00 i adoracji przed Najśw. Sakramentem do godziny 8.15.
W tym czasie adorują i modlą się PARAFIALNE WSPÓLNOTY MODLITEWNE:
- W poniedziałek Wspólnota Św. Franciszka.
- We wtorek Wspólnota Św. Antoniego.,
- W środę Rycerstwo Niepokalanej.
- W czwartek Żywy Różaniec.
- W piątek Czciciele Miłosierdzia Bożego.
- W sobotę Czciciele NMP śpiewają Godzinki o NMP.
Niech wspólna cześć i modlitwy wypraszają nam Bożą pomoc.

07 sierpnia 2016r: ZAPOWIEDZI
Do sakramentalnego zawarcia małżeństwa przygotowują się:
Zapowiedź I
1. Łukasz Edmund KALINOWSKI, kawaler, zam. Wałycz, par. MBKP.
Dorota Hanna BETLEJEWSKA, panna, zam. par. Wielkie Radowiska.
2. Sławomir Piotr LAMPARSKI, kawaler, zam. Wąbrzeźno, par. MBKP.
Małgorzata BARAN, wdowa, zam. Wąbrzeźno, par. MBKP.
Zapowiedź II
1. Jarosław ANGOWSKI, kawaler, zam. Par. Książki.
Sara WIĘCH, panna, zam. Wąbrzeźno, par. MBKP.
Zapowiedź III
1. Kamil Grzegorz ZYBAŁA, kawaler, zam. Haarlem, Holandia.
Natalia Agata PORTALSKA, panna, zam. Vogelenzang, Holandia.
Kto wiedziałby o przeszkodach do zawarcia małżeństwa w sumieniu jest zobowiązany
do powiadomienia o tym miejscowego duszpasterza.