1. Dziś Pierwsza Niedziela Adwentu, która przypomina nam, że żyjemy w czasie
oczekiwania i przygotowania na powtórne przyjście naszego Zbawiciela. Przewodniczką w
tym oczekiwaniu jest Maryja. Jej zawierzamy ten święty czas i od Niej uczymy się
radosnego i owocnego życia.
2. Msze święte o Najświętszej Maryi Pannie czyli RORATY, w naszym kościele w tym
adwencie odprawiać będziemy w dni powszednie
- dla wszystkich o godzinie 6.45 (rano);
- dla młodszych dzieci o godzinie 17.00.
Czynimy to po to żeby wszystkim dać możliwość udziału w Roratach.
Mamy nadzieję, że nie zostanie to zlekceważone i zarówno dorośli jak i dzieci będą przez
cały adwent uczęszczać na Roraty. Dzieci na Roraty przynoszą LAMPIONY.
3. W środę 30 listopada br. w święto Św. Andrzeja. Zapraszamy na Msze św. i modlimy
się w intencji naszego Księdza Biskupa Andrzeja i wszystkich, których Patronem jest Święty
Andrzej.
4. W tym tygodniu przypadają Eucharystyczne Dni grudnia. Zapraszamy:
- W I Czwartek na GODZINĘ ŚWIĘTĄ rozpoczynającą się o 18.00.
- W I Piątek o godz. 8.15 na Nabożeństwo Eucharystyczne, a od godz. 16.00 do spowiedzi.
- W I Sobotę o godz. 8.15 Nabożeństwo i Msza św. zbiorowa za zmarłych.
- Odwiedziny u chorych z okazji comiesięcznej spowiedzi od godz. 8.30.
5. Chorych i osoby w podeszłym wieku do których ma przyjść kapłan z posługą
Spowiedzi i Komunii przed Świętami Bożego Narodzenia prosimy zgłaszać po Mszach
świętych w zakrystii lub w biurze parafialnym. Odwiedziny odbędą się w sobotę 17 grudnia
br..
6. Adwent przypomina nam o ludziach potrzebujących pomocy. Na ten cel podczas
rorat zbierane będą ofiary. Można także przed bocznymi ołtarzami składać pomoc w postaci
produktów żywnościowych lub środków czystości.
7. Szkolne Koło Caritas z gimnazjum w I i II niedzielę adwentu zaprasza na kiermasz
świąteczny. Tradycyjnie będzie można nabyć stroiki na świąteczny stół z motywem żłóbka i
świąteczne kartki oraz świece na wigilijny stół. Dochód przeznaczony na wyjazd
wolontariatu w czasie ferii zimowych i na „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”
8. Druga Niedziela Adwentu jest Dniem modlitwy i pomocy materialnej dla Kościoła na
Wschodzie. Zbiórkę do puszek poprowadzi Służba liturgiczna i Panie ze Wspólnot
Modlitewnych.
ZAPRASZAMY do adoracji Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 7.30 do 8.15. Modlitwy prowadzą:
- w poniedziałek: Wspólnota św. Franciszka;
- we wtorek: Wspólnota św. Antoniego;
- w środę: Rycerstwo Niepokalanej;
- w czwartek: Żywy Różaniec;
- w piątek: Czciciele Miłosierdzia Bożego.
- w sobotę: Wspólnoty Maryjne śpiewają „Godzinki do NMP".