1. Dziś w II niedzielę adwentu, naszymi modlitwami i ofiarami wspieramy Kościół na
Wschodzie. Prosimy Panie ze Wspólnot Modlitewnych żeby po Mszach pomogły
Ministrantom w przeprowadzić zbiórkę do puszek.
2. Wszystkich zapraszamy na RORATY, które w naszym kościele odprawiamy w dni
powszednie:
- dla wszystkich o godzinie 6.45 (rano);
- dla młodszych dzieci o godzinie 17.00.
3. We wtorek wspominać będziemy Św. Mikołaja, który w początkach IV wieku był
biskupem Miry w Azji Mniejszej. Jest on wzorem dobroci, miłosierdzia i przemyślanej
troski o bliźnich. Uważany jest też za patrona dzieci.
4. Uroczystość NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP celebrować będziemy w czwartek 8
grudnia. Zapraszamy na Msze święte podczas których modlić się będziemy w intencji
młodzieży żeńskiej.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP jest świętem Sióstr Służebniczek Maryi
dlatego dzień wcześniej 07 grudnia br. zapraszamy na Mszę świętą o godz. 17.00 podczas
której podziękujemy Bogu za lata służby naszych Sióstr w Wąbrzeźnie i prosić będziemy o
dalszą Bożą opiekę i wstawiennictwo Maryi oraz nowe powołania do tego Zgromadzenia.
5. Prosimy o zgłaszanie chorych i osoby w podeszłym wieku do których ma przyjść
kapłan z posługą Spowiedzi i Komunii przed Świętami Bożego Narodzenia. Odwiedziny
odbędą się w sobotę 17 grudnia br..
6. Pomoc materialną dla potrzebujących wsparcia można składać w formie ofiary
podczas rorat lub przed bocznymi ołtarzami w postaci produktów żywnościowych lub
środków czystości.
7. Szkolne Koło Caritas z gimnazjum zaprasza na kiermasz świąteczny przy głównym
wyjściu z naszego kościoła. Na stoisku można nabyć świąteczne: kartki, stroiki i świeceCaritas na wigilijny stół. Dochód przeznaczony jest na wyjazd młodzieży z wolontariatu naferie zimowe i na „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”.
8. W sobotę 17 grudnia br. o godzinie 20.00 w naszym kościele o
dbędzie się kolejny
Wąbrzeski Wieczór Wielbienia Boga. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

ZAPRASZAMY do adoracji Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 7.30 do 8.15. Modlitwy prowadzą:
- w poniedziałek: Wspólnota św. Franciszka;
- we wtorek: Wspólnota św. Antoniego;
- w środę: Rycerstwo Niepokalanej;
- w czwartek: Żywy Różaniec;
- w piątek: Czciciele Miłosierdzia Bożego.
- w sobotę: Wspólnoty Maryjne śpiewają „Godzinki o NMP.