1. ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA są darem Bożej miłości i dobroci. Wszystkim ludziom
posiadającym „dobra wolę” stwarzają okazję do wzajemnego przebaczenia, okazywania
dobroci, wdzięczności i podziękowania za otrzymane dobro. Korzystając z tej okazji, my
również składamy serdeczne podziękowania i prosimy o przyjęcie słów wdzięczności.
- Wszystkim aktywnym Parafianom, dziękujemy za systematyczne uczęszczanie na
niedzielne i świąteczne Msze święte oraz Nabożeństwa.
- Rodzicom i Dziadkom, dziękujemy za zachęcanie i współuczestniczenie ze swoimi
dziećmi i wnukami w Mszach, Nabożeństwach i naukach przygotowujących do przyjęcia
Sakramentów świętych.
- Nauczycielom, Wychowawcom i Katechetom, Lekarzom i wszystkim pełniącym
odpowiedzialne i zaszczytne funkcje w życiu społecznym
dziękujemy za świadectwo
wiary i dyskretny przykład chrześcijańskiego stylu życia.
- Wszystkim współuczestnikom modlitw zanoszonych do Boga przez Parafialne
Wspólnoty Modlitewne:
Czcicieli Miłosierdzia Bożego, Żywego Różańca, Św. Franciszka,
Rycerstwa Niepokalanej, Św. Marty, Św. Jana Pawła II, dziękujemy za modlitewne wsparcie
Ojca Świętego, Misji i naszej parafii, oraz za pomoc w prowadzeniu zbiórek dobroczynnych.
- Wspólnocie Neokatechumenatu dziękujemy za wejście na Drogę Doskonalenia
Pochrzcielnego, świadectwo wiary i wytrwałość.
- Młodzieży, tej aktywnie zaangażowanej w życie Kościoła i chwalącej Boga w
parafialnych wspólnotach: „EFFATHA”, „ICHTIS” Parafialnej Scholce „Promyk Jutrzenki”
oraz tym Młodym Dziewczętom i Chłopcom, którzy przygotowują się do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania, dziękujemy za pełne radości zaangażowanie i entuzjazm.
- Dziękujemy nie żyjącemu już Panu Stanisławowi Gutkowskiemu z Łabędzia i jego
żonie Janinie
za piękne choinki podarowane do naszego kościoła. Bóg Zapłać!
- Za przygotowanie dekoracji adwentowej, budowę nowej stajenki i udekorowanie
Żłóbka
dziękujemy Sławomirowi Barszczykowi, Małgorzacie Przedzinkowskiej, Wiesławowi
Rydzewskiemu, Panu Kościelnemu Wojciechowi, Ks. Bartłomiejowi i Wspólnocie
Młodzieżowej.
- Dziękuję Organiście Michałowi Wiśniewskiemu i Katechecie Tomaszowi
Tomaszewskiemu
za prowadzenie parafialnej Scholki.
- Panom Markowi Rumińskiemu, Pawłowi Zarębie i Andrzejowi Rzeczewskiemu,
dziękuję za pomoc w prowadzeniu prac remontowo-konserwatorskich. Bóg Zapłac!
- Wszystkim Dobroczyńcom, którzy w czasie adwentu ofiarowali pomoc dla
potrzebujących wsparcia oraz Siostrze Nazarii i Młodzieży ze Szkolnego Koła CARITAS
z Gimnazjum dziękujemy za przygotowanie i rozdzielenie świątecznych paczek.
- Dziękujemy Wam Wszystkim Siostry i Bracia, Parafianie, Goście i Przyjaciele, za to,
że dziś jesteście tu z nami na modlitwie!
Niech Boże Dziecię nam błogosławi, a Matka Najświętsza umacnia w dochowaniu
wierności Bogu.
2. Jutro w drugim dniu Świąt obchodzić będziemy Święto Św. Szczepana – pierwszego
Męczennika za wiarę. Msze św. w tym dniu odprawiamy w porządku niedzielnym o
godzinie: 7.00; 8.15; 9.45; 11.00; 12.00 i 18.30.
3. W liturgiczne wspomnienie Św. Sylwestra w sobotę 31 grudnia br. zapraszamy na
godzinę 18.00 na Nabożeństwo Dziękczynno-przebłagalne rozpoczynające się o
godzinie 18.00 i kończące Msza świętą o godzinie 18.30.
Podziękujemy Bogu za łaski
otrzymane w kończącym się 2016 roku, przeprosimy za grzechy i Bożej Opatrzności
powierzymy siebie i swoich bliskich w nowym 2017 roku.
4. NOWY ROK jest UROCZYSTOŚCIĄ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI i dlatego
w tym dniu; 1 stycznia każdy z nas ma obowiązek uczestniczenia w Mszy świętej.
Pamiętajmy o tym.
5. Od środy 28 grudnia br. rozpoczynamy w naszej parafii Błogosławienie Rodzin i Mieszkań
czyli KOLĘDĘ.
6. W okresie kolędowym Biuro Parafialne będzie czynne tylko przed południem od godziny
9.00.
Sprawy pilne można ustalać przez telefon. Numer podany w biuletynie.
W najbliższym czasie planujemy Kolędę:
W ŚRODĘ 28.12.2016r. kolęda od godziny 12.00:
A/ Frydrychowo 1
B/ Frydrychowo 2.
W CZWARTEK 29.12.2016r. kolęda od godziny 12.00:
A/ Myśliwiec lewa strona.
B/ Myśliwiec przed i za torami po Zaskocz.
W PIĄTEK 30.12.2016r. kolęda od godziny 12.00:
A/ Myśliwiec prawa strona.
B/ Wałyczyk.
Nie będzie kolędy w sobotę 31 grudnia 2016 r i w Nowy Rok 1 stycznia 2017 roku.

W PONIEDZIAŁEK 02.01.2017r. kolęda od godziny 15.30:

A/ Wałycz ul. Lecha Mączyńskiego 11; 7i 3.
B/ Wałycz od ul. Myśliwieckiej 8; 6; 4 i2 do ul. Zygmunta Działowskiego 19 i 21.
We WTOREK 03.01.2017r. kolęda od godziny 15.30:
A/ Wałycz ul. Lecha Mączyńskiego 9; 5 i 1.
B/ Wąbrzeźno ul. Jasna i Topolowa.
W ŚRODĘ 04.01.2017r. kolęda od godziny 15.30:
A/ Wąbrzeźno ul. Reymonta, Ks. Tischnera, Szlachcikowskiego, Kętrzyńskiego nr 53-103.
B/ Wąbrzeźno Osiedle Robotnicze i Kętrzyńskiego nr 2 do 6 i 5 do 15.
W CZWARTEK 05.01.2017r. kolęda od godziny 15.30:
A/ Podwałyczyk za obwodnicą: ul. Owsiana nr 3-8; Pszenna nr 11, 13,16; Jęczmienna nr 3,
11, 13, 15, 19, 21, 23; Czystochleb 105 przy Jęczmiennej.
B/ Wąbrzeźno ul. Wolności nr 1-19 oraz Pruszyńskiego 4 do 22 (dawny Hotel).
Nie będzie kolędy w TRZECH KRÓLI w piątek 06 stycznia 2017 roku.

W SOBOTĘ 07.01.2017r. kolęda od godziny 14.00:
A/ od godziny 14.00: Wąbrzeźno ul. Królowej Jadwigi i Ojca Bernarda.
B/ od godziny 12.00: Wałycz Rozjazdy i Baza RDP.
W NIEDZIELĘ 08.01.2017r. kolęda od godziny 14.00:
A/ Wałycz Osiedle Leśne ul. Klonowa i Dębowa.
B/ Wałycz Osiedle Leśne ul. Sosnowa i Świerkowa.
W PONIEDZIAŁEK 09.01.2017r. kolęda od godziny 15.30:
A/ Wąbrzeźno ul. Jesionowa i Wierzbowa.
B/ Wąbrzeźno ul. Bukowa, Cisowa i Grabowa od ostatniego numeru.
Mieszkańców Wsi i ulic położonych na przedmieściu Wąbrzeźna prosimy o
zorganizowanie transportu dla kolędującego Księdza i Służby Liturgicznej (Kościelny
lub Organista i ministrant)