1. Dziękujemy tym, którzy uczestnicząc w adoracji i rekolekcjach rozpoczęli CZAS
WIELKIEGO POSTU.
Zapraszamy do naszego kościoła na:
- Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym w każdą niedzielę o godzinie 18.00.
- Drogę Krzyżową w każdy piątek o godzinie 17.30.
2. Dziękujemy Paniom z Parafialnych Wspólnot Modlitewnych za aktywny udział w
adoracji i prowadzenie modlitw wspólnotowych. Zapraszamy osoby chętne do wspólnej
modlitwy podczas adoracji w dni powszednie między porannymi Mszami świętymi.
3. Zapraszamy mężczyzn i kobiety oraz małżeństwa w średnim wieku do wspólnego
śpiewania DLA BOGA. Próby odbywają się w salce w plebanii w soboty o godzinie
10.00.
4. Kartki do Spowiedzi Wielkanocnej należy odbierać w biurze parafialnym lub zakrystii
naszego kościoła. Rodziców prosimy o zaopatrzenie w kartki swoich dzieci, które w
najbliższych tygodniach będą uczestniczyły w rekolekcjach i powinny przystąpić do
spowiedzi wielkanocnej.
5. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA UCZNIÓW Gimnazjum w Wąbrzeźnie i
Zespołu Szkół w Myśliwcu odbędą się w poniedziałek 13, wtorek 14 i środę 15
marca br.
Rodziców prosimy
o zainteresowanie się i zachęcenie swoich dzieci do udziału w
rekolekcjach.
6. BÓG wzywa nas do modlitwy, postu i jałmużny. Naszą odpowiedzią niech będzie
ożywienie codziennej modlitwy w naszych domach, systematyczniejszy nasz udział w
niedzielnych Mszach świętych i Nabożeństwach, ograniczenie korzystania z używek
oraz pomoc potrzebującym wsparcia. Przez cały post możemy przynosić i pozostawiać
przed bocznymi ołtarzami artykuły spożywcze i środki czystości, które uczniowie ze
Szkolnego Koła CARITAS przekażą potrzebującym.
7. Za tydzień kolekta na potrzeby remontowe. Bóg Zapłać za złożone ofiary.
8. WSPÓLNOTY MODLITEWNE zapraszają do Adoracji i Modlitwy przed
Najświętszym Sakramentem w dni powszednie po Mszy porannej od godz. 7.30
do 8.15.

- W poniedziałek do wspólnej modlitwy zaprasza Wspólnota Św. Franciszka.
- We wtorek do modlitwy zaprasza Wspólnota Św. Antoniego.
- W środę do Najświętszego Serca Pana Jezusa modli się Rycerstwo Niepokalanej.
- W czwartek Żywy Różaniec zaprasza do wspólnej modlitwy różańcowej.
- W piątek na KORONKĘ zapraszają Czciciele Miłosierdzia Bożego.
- W sobotę zapraszamy na Godzinki do NMP.