1. Na NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE w naszym kościele zapraszamy codziennie na
godzinę 18.00.
Tych, którzy nie mogą uczestniczyć
w Nabożeństwie Różańcowym w kościele
zachęcamy do odmawiania różańca w domu w gronie rodzinnym.

2. Na NOWENNĘ do NMP Nieustającej Pomocy odmawianą łącznie z Różańcem
zapraszamy w środę na godzinę 18.00.

3. W czwartek w naszym kościele o godzinie 18.00 Mszą świętą koncelebrowaną przez
Księży z całego naszego dekanatu rozpocznie się NAWIEDZENIE DEKANATU
WĄBRZESKIEGO przez Figurkę NMP Fatimskiej. Do udziału w tym nawiedzeniu
zapraszamy wszystkich mieszkańców dekanatu, a szczególnie mieszkańców obu
wąbrzeskich parafii.


Plan nawiedzenia jest następujący:
Przed godz. 18.00 :Żywy Różaniec i inni Wierni
z zapalonymi świecami tworzą szpaler
od stopni przed głównym wejściem do kościoła aż do stopni prezbiterium.

- Figurkę do kościoła wnosi Młodzież w towarzystwie Sióstr Służebniczek NMP.

18.00 Msza św. koncelebrowana przez Księży Dekanatu Wąbrzeskiego:
przewodniczy dziekan Ks. kan. Kazimierz Śmigecki; - kazanie głosi: Ks. proboszcz z
parafii Książki: Zbigniew Żynda.

- po Mszy: Różaniec - Tajemnice Światła: rozważania czytają przedstawiciele parafii:
I Tajemnica:
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie - Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w
Wąbrzeźnie.
II Tajemnica: Objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej - Św. Jana Chrzciciela w
Nowej Wsi Królewskiej.
III Tajemnica: Głoszenie Królestwa Bożego - Św. Michała Archanioła w Błędowie.
IV Tajemnica: Przemienienie na Górze Tabor - Św. Marii Magdaleny w Łopatkach.
V Tajemnica: Ustanowienie Eucharystii - Św. Katarzyny w Osieczku.

20.30 Godzinki,

21.00 Litania do NMP i Apel.


W piątek 13 października 2017r: o godzinie:

7.00 Msza św. i modlitwy wspólnotowe

8.15 Msza św., po niej czuwanie w ciszy.

9.00 Różaniec: Tajemnice Radosne (Róża pw. MB Fatimskiej).

10.00 Różaniec: Tajemnice Światła (Róża Wniebowzięcia NMP).

11.00 Różaniec: Tajemnice Bolesne (Róża MB Nieustającej Pomocy z Wałycza).

12.00 Modlitwy Rycerstwa Niepokalanej: (Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej).

13.00 Różaniec: Tajemnice Chwalebne (Róża pw. Św. Faustyny).

14.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego: (Czciciele Miłosierdzia Bożego.)

15.00 Msza św. koncelebrowana przez Księży Dekanatu Wąbrzeskiego:
- Przewodniczy Ojciec Duchowny Dekanatu Ks. kan. Stefan Szajda.
- Kazanie głosi Wicedziekan Ks. kan. Sylwester Ćwikliński.
- Wystawienie Najśw. Sakramentu i Różaniec prowadzi Ks. Bartłomiej Surdykowski.

16.00 Litania do NMP, pożegnanie i przekazanie Figurki prowadzi proboszcz miejsca.

Uwaga! Przedstawiciele parafii z dekanatu czytający rozważania w czwartek podczas
różańca zajmują miejsca w 2 pierwszych ławkach naprzeciw Figurki. Tam też zostanie im
przekazany mikrofon.

4. W sobotę 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu w
Różańcu prosić będziemy o łaskę wiary, jedności, szacunku i wdzięczności dla wszystkich
Nauczycieli i Wychowawców.

5. Wieczorem w sobotę młodzież ze Wspólnoty „Effatha” i Zespół Młodzieżowy
"Ichtis" zapraszają na godzinę 20.00 Wąbrzeski Wieczór Wielbienia.


6. ZADUSZKI ROCZNE, wypisane na kartkach przyjmujemy w Parafialnym Biurze.

7. Dziś kolekta remontowa. Bóg zapłać za złożone ofiary.

8. Jutro w poniedziałek 9 października po drugiej porannej Mszy o godz. 9.45 w kościele
odbędzie się SPOTKANIE Parafialnych Wspólnot Modlitewnych.

9. Dziś po Mszach św. zbiórka do puszek na papieski fundusz "Dzieło Nowego
Tysiąclecia". O przeprowadzenie zbiórki prosimy, ministrantów i lektorów, młodzież i osoby
dorosłe chętne do udzielenia pomocy.

10. Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszym kościele odbywa się w dni
powszednie
po Mszy porannej od godz. 7.30 do 8.15. Modlitwy prowadzą:
- Wspólnota Św. Franciszka - w poniedziałek;
- Wspólnota Św. Antoniego – we wtorek;
- Rycerstwo Niepokalanej – w środę;
- Żywy Różaniec – w czwartek;
- Czciciele Miłosierdzia Bożego – w piątek.
W sobotę wspólnie śpiewamy Godzinki do NMP.

ZAPOWIEDZI
Do sakramentalnego zawarcia małżeństwa przygotowują się:


1. Patryk Piotr SZACHNITOWSKI, kawaler, zam. Wąbrzeźno, par MBKP.
Barbara PAPROCKA, panna, zam. Węgorzyn , par. Orzechowo.

Kto wiedziałby o przeszkodach do zawarcia małżeństwa w sumieniu jest
zobowiązany do powiadomienia o tym miejscowego duszpasterza.