1. Chrzest:
- akt urodzenia dziecka (odpis)
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

2. Bierzmowanie:
- metryka chrztu, jeżeli kandydat nie był chrzczony w naszej parafii
- jednoroczne przygotowanie katechetyczne (comiesięczne spotkanie)
- ostatnie świadectwo katechizacji
- w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

3. Pierwsza Komunia Święta:
- metryka chrztu, jeżeli dziecko nie było chrzczone w naszej parafii
- roczne spotkania formacyjne dla rodziców (comiesięczne)

4. Małżeństwo:
- aktualne metryki chrztu i bierzmowania
- dowody osobiste
- ostatnie świadectwo katechizacji
- zaświadczenie o udziale w katechizacji przedmałżeńskiej
- dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (ślub konkordatowy)

5. Pogrzeb:
- akt zgonu
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i Komunii Świętej