Ochronka – Parafialny ośrodek pomocy im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

indeks
Na terenie parafii w dawnej pastorówce istnieje "Ochronka", w której mieści się przedszkole dla dzieci z rodzin ubogich, kuchnia i darmowa stołówka wydająca codziennie posiłki dla ok. 30 potrzebujących.