W każdą ostatnią środę miesiąca w salce na plebanii odbywają się spotkania Kręgu Biblijnego. Są one propozycją spotkań z Pismem Świętym dla osób dorosłych, które pragnęłyby lepiej rozumieć Słowo Boże i w jego świetle poznawać swoje życie. W poprzednim roku ze względu na ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Wiary rozważaliśmy Ewangelię wg św. Marka. W tym roku podejmujemy różne tematy. Rozważaliśmy tajemnicę Zmartwychwstania. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie o to czym jest wiara w świetle tego co mówi Pismo Święte. Następnie zamierzamy rozważać Księgę Tobiasza. Aby uczestniczyć w spotkaniu nie trzeba mieć żadnego wcześniejszego przygotowania. Po prostu wystarczy przyjść. Serdecznie zapraszamy. Ostatnia środa miesiąca, salka na plebanii, godz. 16.30. Szczegółowe informacje na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych.