1. Chrzest:
– akt urodzenia dziecka (odpis)
– dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
– zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

2. Bierzmowanie:
– metryka chrztu, jeżeli kandydat nie był chrzczony w naszej parafii
– jednoroczne przygotowanie katechetyczne (comiesięczne spotkanie)
– ostatnie świadectwo katechizacji
– w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

3. Pierwsza Komunia Święta:
– metryka chrztu, jeżeli dziecko nie było chrzczone w naszej parafii
– roczne spotkania formacyjne dla rodziców (comiesięczne)

4. Małżeństwo:
– aktualne metryki chrztu i bierzmowania
– dowody osobiste
– ostatnie świadectwo katechizacji
– zaświadczenie o udziale w katechizacji przedmałżeńskiej
– dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (ślub konkordatowy)

5. Pogrzeb:
– akt zgonu
– zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i Komunii Świętej