NIEDZIELA PALMOWA – 05.04.2020 R.

NIEDZIELA PALMOWA – 05.04.2020 r.:  WIELKI TYDZIEŃ – ogłoszenia:       

 

  1. Dziś wchodzą w życie: „WSKAZANIA PASTORALNE DOTYCZĄCE OBCHODÓW NIEDZIELI PALMOWEJ I TRIDUUM PASCHALNEGO PO WPROWADZENIU NOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA”.

„W Diecezji Toruńskiej obchody Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota) należy sprawować tylko w kościołach parafialnych bez udziału ludu, przy drzwiach zamkniętych. Tę wyjątkowo trudną decyzję podejmujemy, by nie doprowadzić do bolesnej dla kapłanów i wiernych konieczności wypraszania wiernych z kościoła dla zachowania obowiązujących przepisów władz państwowych, co do dozwolonej liczby uczestników. (…) Decyzja ta jest bolesna dla kapłanów i zdajemy sobie sprawę, że napawa bólem także parafian. Jest to czas cierpienia wszystkich dzieci Kościoła, który wspiera działania na rzecz wygaszenia epidemii”.

 

  1. Zgodnie z tymi wskazaniami, w tym roku Wierni nie będą mogli uczestniczyć w obrzędach: NIEDZIELI PALMOWEJ I TRIDUUM PASCHALNEGO.

 

  1. Dziś w NIEDZIELĘ PALMOWĄ i dniach następnych Msze święte i Obrzędy Triduum Paschalnego odprawimy w intencjach, które były wcześniej zamówione i w tych godzinach, które obowiązują w naszej parafii, a więc o godzinie: 7.30; 9.00 SUMA; 10.30; 12.00 i wieczorem o godzinie 18.30. Dzisiejszą Sumę, Triduum Paschalne i Rezurekcję będziemy transmitowali na stronie internetowej z naszej parafii.

 

  1. Jutro w Wielki Poniedziałek NIE BĘDZIE SPOWIEDZI WIELKANOCNEJ w takiej formie jak dotychczas. Okazja będzie przez pół godziny przed każdą Mszą świętą oraz w Wielki Piątek i Wielką Sobotę od godziny 6.30, a 9.00 oraz 16.00 i 17.00.

 

  1. TRIDUUM PASCHALNE czyli TRZY DNI MĘKI PAŃSKIEJ , które rozpocznie się od Wielkiego Czwartku w tym roku również przeżyjemy inaczej niż zwykle.

 

W WIELKI CZWARTEK 09 kwietnia o godz. 18.30 bez udziału Wiernych odprawimy MSZĘ WIECZERZY PAŃSKIEJ. Po liturgii Najświętszy Sakrament pozostanie w tabernakulum.

 

W WIELKI PIĄTEK 10 kwietnia br. o godz. 18.30 bez udziału Wiernych odprawimy Mękę Pańską. Dla umożliwienia Wiernym kilku minutowej INDYWIDUALNEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w Wielki Piątek od godziny 6.30 do godziny 17.00 kościół będzie otwarty. Nawiedzających kościół prosimy o zastosowanie się do obowiązujących przepisów, które mówią, że W KOŚCIELE W TYM SAMYM CZASIE MOŻE PRZEBYWAĆ TYLKO 5 OSÓB.

 

Po Obrzędach MĘKI PAŃSKIEJ I ADORACJI KRZYŻA Eucharystyczny Jezus zostanie złożony DO GROBU, który w tym roku będzie znacznie skromniejszy.

Parafian prosimy żeby tak jak to jest od wielu lat zwyczajem w naszej parafii sami przynieśli KWIATY DO GROBU PAŃSKIEGO. Można to będzie uczynić w Wielki Czwartek i Wielki Piątek w ciągu dnia.

 

W WIELKĄ SOBOTĘ 11 kwietnia br.: Nie będzie błogosławienia pokarmów.  Bardzo nam przykro ale okoliczności zagrażające zdrowiu i życiu na to nie pozwalają. Musimy dbać o bezpieczeństwo naszych rodzin, a szczególnie dzieci.

Ojca rodziny lub wyznaczoną przez domowników osobę dorosłą prosimy o poprowadzenie modlitwy przed rozpoczęciem świątecznego posiłku. Treść modlitwy publikujemy po tych ogłoszeniach na stronie internetowej.

Pomimo trudności będzie możliwość krótkiej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim i pokłonienia się przed Krzyżem. Pamiętajmy, że nie całujemy Krzyża lecz kłaniamy się przed nim przyklękając.

WIGILIĘ PASCHALNĄ my Księża odprawimy w zamkniętym kościele o godzinie 20.00. W modlitwach towarzyszyć nam będą Siostry Służebniczki.

 

  1. W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 12 kwietnia br.:

 

– REZUREKCJA o godzinie 6.00. Następne Msze święte jak w niedziele o godzinie 9.00; 10.30; 12.00 i wieczorna o godzinie 18.30.

 

  1. W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 13 kwietnia br.: Msze jak w niedzielę o godz. 7.30; 9.00; 12.00 i 18.30.

 

  1. Przypominamy, że w dniach Triduum Paschalnego nie sprawuje się Mszy św. a gdy przypadnie pogrzeb odprawia się tylko obrzędy pogrzebowe, a Mszę św. pogrzebową po Świętach.

 

  1. Dziękujemy wszystkim Wiernym za słowa wsparcia kierowane do nas. Za modlitwy i ofiary wpłacane na konto parafialne przeznaczone na funkcjonowanie naszej parafii. W tym trudnym czasie jest to wielka i nieoceniona pomoc. BÓG ZAPŁAĆ!

 

                                                           ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

            Wszystkim Wam Siostry i Bracia życzymy spokojnego i zdrowego przeżywania tajemnicy Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad złym, który sieje śmierć uleczy nas z obaw i bólu, które nam dziś towarzyszą.

 

            „CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ – PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ”

                                                           ŻYJMY W POKOJU!

  

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU W DOMU RODZINNYM PRZED

UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,

  1. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:

„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.

 

albo:

 

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:

„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

 

NIEDZIELA PALMOWA – 05.04.2020 r:

7.30 O spokój duszy i radość nieba dla rodziców: Wiktorii i Stanisława w 27 rocznicę śmierci oraz dziadków z obojga stron.

7.30 Za + Mieczysława Antczaka w 15 rocznicę śmierci.

9.00 SUMA w intencji parafii, a szczególnie o łaskę zdrowia, Dary Ducha Świętego i wytrwałość dla lekarzy, pielęgniarek, i wszystkich opiekujących się chorymi.

9.00 Za + rodziców Zaleśnych.

10.30 Za + rodziców Wesołowskich i Szwed oraz brata Mariana.

10.30 Za + Helenę i Franciszka Dąbrowskich.

12.00 Za + Józef Jędrzejczyk oraz zmarłych z rodziny.

12.00 Za + Zuzannę Oleś w rocznicę śmierci.

18.00 Gorzkie Żale – odwołane.

18.30 Za + Antoniego Fornal w 15 rocznicę śmierci i za rodziców z obojga stron.

18.30 Za + Franciszka Borowskiego z okazji urodzin i za zmarłych z rodziny.

 

WIELKI PONIEDZIAŁEK 06.04.2020 r.:                                                                                                     

7.00 Za + Annę i Józefa Borowskich. Msza od całej rodziny Woźniczków z Myślenic.

8.15 Za + Teodora, Bronisława, Krystynę, Jana, Teresę i Jacka Górskiego.

17.00 Za + Janinę i Jerzego Smarż w 2 rocznicę śmierci.

18.30 Za + Martę, Kazimierza i Zdzisława Szczutowskich.

 

WIELKI WTOREK 07.04.2020 r.:                                                                                            

7.00 Za + Irenę Adamczyk. Msza od Zakładu Pogrzebowego

8.15 Za + Zygmunta Osmańskiego. Msza od uczestników pogrzebu.

18.30 Za + rodziców: Urszulę i Edmunda Zielaskowskich w 5 rocznicę śmierci Urszuli oraz rodziców i rodzeństwo z obojga stron.

 

WIELKA ŚRODA 08.04.2020 r.;                                                                                                        

7.00 Za + Krystynę Błażejewicz. Msza od uczestników pogrzebu.

8.15 Za + Mariana Wels. Msza od uczestników pogrzebu.

18.00 NOWENNA do NMP Pomocy Nieustającej.

18.30 + Za męża Błażeja Chojnackiego i zmarłych z rodziny.

 

WIELKI CZWARTEK 18.04.2019 r.;                                                                                                         

W tym dniu przed południem nie sprawuje się Mszy świętych.

18.30 WIECZERZA PAŃSKA:  Dziękczynna z prośbą o dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo dla Księży pracujących w naszej parafii. Msza św. ofiarowana przez Żywy Różaniec.

18.30 Za + Krystynę Paprocką w 2 rocznicę śmierci..

 

WIELKI PIĄTEK 19.04.2019 r.;                                                                                                        

W tym dniu nie sprawuje się Mszy świętych.

18.30 MĘKA PAŃSKA – bez udziału Wiernych.

 

WIELKA SOBOTA 20.04.2019 r.:                                                                                                     

W tym dniu nie sprawuje się Mszy świętych.

20.00 WIGILIA PASCHALNA  – bez udziału Wiernych.

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  12.04.2020 r.:                                                                                            

6.00 REZUREKCJA (bez udziału Wiernych) w intencji parafii jej Mieszkańców, Dobrodziejów i Gości

6.00 – Dziękczynna z prośbą o Bożą opiekę i zdrowie dla Karoliny, Mariusza i Zuzanny w 15 rocznicę ślubu Karoliny i Mariusza.

9.00 Za + Marię i Zygmunta Kwiatkowskich oraz Dziadków z obojga stron i Jerzego Sigurskiego.

9.00 Za + Zofię i Józefa Białkowskich.

10.30 Za +Janinę i Władysława Polewaczyk w rocznicę śmierci Janiny.

10.30 Za + Halinę i Kazimierza Jasińskich w rocznicę śmierci.

12.00 Za + Arkadiusza i Mariusza Poniatowskich oraz rodziców z obojga stron.

18.30 Za + Marię Sakiewicz; Martę i Władysława Laskowskich, Bożenę Chornacką, Mariannę i Wiktora Sakiewicz, Helenę Bancerz.

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 13.04.2020 r.:                                                                                            

7.30 Za + Jadwigę i Kazimierza Kiedewicz oraz Leokadię i Stefana Gielniak.

9.00 Za + rodziców: Martę i Jana Sikorskich; brata Tadeusza Sikorskiego i Piotra Sankiewicz.

9.00 Za + Rodziców: Gawlik, Kuffel oraz braci: Zdzisława i Gwidona.

10.30 Za + Krystynę Świstak z okazji urodzin.

12.00 Dziękczynna za wszystkich posługujących w parafii z prośbą o dalszą Bożą opiekę i potrzebne łaski.

18.30 Za + Stellę Czajkowską – Żuralską w 18 rocznicę śmierci oraz krewnych z rodzin: Czajkowskich i Żuralskich.