Organista i Kościelny

Pan Organista
Pan Michał Wiśniewski urodzony 17 listopada 1976 roku w Wąbrzeźnie. Pracuje jako Organista w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Wąbrzeźnie od 1 lutego 2004 roku. Pan Organista ukończył Studium Organistowskie w Toruniu, wieńcząc je Dyplomem Organisty III stopnia w 2008 roku. Prowadzi w naszej Parafii Chór oraz Scholę „Promyk Jutrzenki”.

Pan Kościelny
Pan Wojciech Góralski urodził się 6 czerwca 1970 roku w Wąbrzeźnie. Pracę w Parafii Matki Bożej Królowej Polski rozpoczął 1 grudnia 1998.