W naszym Kościele

Wąbrzeska parafia pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski została powołana do istnienia 10 maja 1987 roku. Jest to więc wspólnota stosunkowo młoda. Od samego początku Wierni razem ze swoimi Duszpasterzami otaczali troską świątynię i czynili wiele, aby nadać jej jak najgodniejszy wystrój i charakter – godny tytułu Patronki, Matki Bożej Królowej Polski.
W ostatnim czasie, od lipca 2008 roku po konsultacjach w Kurii Toruńskiej, rozpoczął się etap realizacji wspólnego pomysłu Ks. kanonika Kazimierza Śmigeckiego, proboszcza parafii i Darczyńców zmierzający do upiększenia wnętrza świątyni koronowanymi wizerunkami Matki Bożej z różnych Jej sanktuariów związanych z Polską. Wybrano 8 obrazów:
– „Matka Boża Łąkowska” z Nowego Miasta Lubawskiego,
– „Matka Boża Tęskniąca” z Powsina,
– „Matka Boża Uśmiechnięta” z Pszowa,
– „Matka Boża Swiętogórska Róża Duchowa” z Gostynia,
– „Matka Boża Królowa Kaszub” z Sianowa,
– „Matka Boża z Dzieciątkiem” z Różanegostoku,
– „Pani Rywałdu – Matka Cyganów” z Rywałdu Królewskiego,
– „Matka Boża Ostrobramska” z Wilna.
Obrazy zostały wykonane w Indonezji na wyspie Jawa, w mieście Jogyakarta w stolicy jednej z trzech prowincji wyspy. Zostały wykonane oryginalną techniką „Batiku”. Jest to oryginalny jawajski sposób barwienia tkanin poprzez pokrycie woskiem przed barwieniem miejsc, które mają pozostać niezabarwione. Dzięki przenikaniu barwnika w rysy powstałe przy krzepnięciu
wosku, we wzorze występują charakterystyczne dla batiku żyłkowania. Batik stosowany jest na Jawie od niepamiętnych czasów, a w Europie od XIX wieku. Wykonawcą obrazów jest Thomas Sumedi Pitoyo. Jest on katolikiem – członkiem katolickiej mniejszości wyznaniowej ludności Indonezji. Techniki malarskiej batiku nauczył się od ojca, a ojciec od dziadka itd.
Obrazy były wykonywane równolegle. Wykonanie każdego trwało kilka miesięcy. Prace zostały ukończone w sierpniu 2009 r. Do Wąbrzeźna dotarły w środę 9 września 2009 roku. W dniu 16 września zostały umieszczone w bocznych nawach kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Wąbrzeźnie, a 20 września w niedzielę Ks. kan. Kazimierz Smigecki podczas parafialnej sumy sprawowanej w intencji Parafian dokonał uroczystego poświęcenia. Księża i Wierni gromadzący się na modlitwie w kościele pw. Matki Bożej królowej Polski w Wąbrzeźnie składają serdeczne podziękowanie Ofiarodawcom: Rodzinie Państwa Andrzeja i Danuty oraz Piotra i Kariny Śmieszek za ten piękny dar, który w Roku Kapłańskim nabiera szczególnej wymowy.

W 2014 r. Parafia Matki Bożej Królowej Polski przeżyła kolejną kanoniczną wizytację. W dniu 4 maja bieżącego roku naszą parafię nawiedził biskup Andrzej Suski. Czas przed wizytacją obfitował w przygotowania do tego wydarzenia. Zostały wykonane kolejne prace remontowe w plebanii. W kościele zaś wykonano trzy ważne inwestycje:

– remont kaplicy historycznej, w tym wstawienie nowego witraża upamiętniającego powstanie Diecezji Toruńskiej (w witrażu ukazanie symbolicznego przekazania przez ostatniego Biskupa Chełmińskiego Mariana Przykuckiego Biskupowi Andrzejowi Suskiemu, pierwszemu Biskupowi Toruńskiemu, bulli ustanawiającej nowopowstałą Diecezję Toruńską),
– konsekrowanie nowego ołtarza Patronki Parafii Matki Bożej Królowej Polski,
– remont kruchty kościoła.