XXIII Niedziela Zwykła – 10.09.2023 r.

Ogłoszenia Duszpasterskie

 1. Witamy w naszej parafii nowego księdza wikariusza, ks. Dawida Koncickiego. Życzymy ks. Dawidowi, by wsparty opieką Matki Najświętszej Królowej Polski, z radością i gorliwie pełnił swą posługę! Szczęść Boże!
 2. Katechetów obydwu parafii zapraszamy na wspólne spotkanie w poniedziałek na godz. 17.00. Spotkanie odbędzie się w Oratorium przy Farze.
 3. Wszystkich ministrantów zapraszamy w środę na liturgię, a po niej na pierwszą zbiórkę z nowym opiekunem, ks. Dawidem.
 4. W środę o 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Będziemy się modlili w intencji twórców kultury, dyrekcji i pracowników Wąbrzeskiego Domu Kultury.
 5. Od środy do niedzieli będą trwały organizowane w porozumieniu z parafiami przez Wąbrzeski Dom Kultury Dni Kultury Chrześcijańskiej. Rozpoczną się Nowenną w naszym kościele o godz. 18.00, na którą zapraszam twórców kultury. Program DKCh można znaleźć w Posłańcu Królowej. W szczególności zapraszam w piątek na godz. 17.00 na spacer historyczny „Kościoły i miejsca kultu w Wąbrzeźnie”, który poprowadzi p. Grzegorz Banaś
 6. W czwartek przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
 7. Wspólnotę Effatha i chętną młodzież zapraszamy na spotkanie w piątek po Mszy św. wieczornej.
 8. Zapraszamy młodzież w najbliższą sobotę na Diecezjalne Spotkanie do Jabłonowa Pomorskiego. Informacje u s. Hiacynty.
 9. W przyszłą niedzielę zapraszamy dzieci z klas III przygotowujące się do I Komunii św. i Rodziców na Mszę św. o godz. 10.30, a po niej na spotkanie organizacyjne.
 10. W przyszłą niedzielę zapraszamy młodzież z klas I szkół średnich przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania na Mszę św. o godz. 12.00, a po niej na spotkanie organizacyjne.
 11. W przyszłą niedzielę kolekta inwestycyjna.

Intencje Mszalne 11 – 17.09.2023

Poniedziałek 11.09
7.00 + Erykę Woźniak – greg.
8.15 + Marzenę Stasiak (1 r. śm.)
18.30 [1] + Stanisława Chajec (z ok. ur.)
[2] – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla Anny i Pawła z ok. 4 r. ślubu

Wtorek 12.09
7.00 + Erykę Woźniak – greg.
8.15 + Anielę, Tomasza, Krystynę, Wojciecha i Franciszka Szcząchor (z ok. ur.)
18.30 [1] + Bolesława (31 r. śm.), Honoratę i Andrzeja Rzemieniewskich
[2] + Annę, Jana i Karoline Kunstler, Zofię i Ryszarda Faltynowskich

Środa 13.09
7.00 [1] + Alicję Witkowską – pop. od UP
[2] + Erykę Woźniak – greg.
8.15 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i zdrowie dla Teresy i Józefa i całej Rodziny (z ok. 61 r. ślubu)
18.00 – Nowenna do Matki Bożej N. Pomocy w intencji twórców kultury, dyrekcji i pracowników Wąbrzeskiego Domu Kultury
18.30 [1] – w intencji Dni Kultury Chrześcijańskiej
[2] + Ewę, Tomasza i Kazimierza Latarskich

Czwartek 14.09
7.00 + Jana Małek – pop. od UP
8.15 + Józefa Melerskiego – pop. od ZP Hades
18.30 [1] + Janusza Tychnowskiego (z ok. ur.)
[2] + Erykę Woźniak – greg.

Piątek 15.09
7.00 + Bogumiłę Niemyt – pop. od UP
8.15 + Aleksandrę Wysocką – pop od ZP Michna
18.30 [1] + Romana Orzechowskiego (10 r. śm.) i Annę i Dominika Orzechowskich
[2] + Erykę Woźniak – greg.

Sobota 16.09
7.00 + Salomeę Kowalczyk – greg.
8.15 [1] + Kazimierę Sarnowską (od bliskiej znajomej)
[2] – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla męża Romana (z ok. ur.)
17.00 – ślubna: Monika i Patryk
18.30 [1] + Gertrudę i Zdzisława Paczkowskich i braci Stanisława i Mariana
[2] + Erykę Woźniak – greg.

Niedziela 17.09
7.30 + Salomeę Kowalczyk – greg.
9.00 [1] – suma za Parafię
[2] – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla Marii i Wiesława (z ok. 40 r. ślubu)
10.30 [1] – dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Antosia (z ok. 1 ur.)
[2] + Erykę Woźniak – greg.
12.00 [1] + Annę i Józefa Borowskich
[2] + Janinę i Klemensa Maćkiewicz (w 1 r. śm. Janiny)
18.30 [1] + Zdzisława Szczutowskiego (8 r. śm.), Marię i Franciszka Tymińskich oraz Martę i Kazimierza Szczutowskich
[2] – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla Izabeli i Michała (z ok. 1 r. ślubu)