XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 28.10.2018 r.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 28.10.2018r – ogłoszenia:

 

  1. Przed nami ostatnie dni października. Dziękujemy wszystkim modlącym się na różańcu, a szczególnie tym spośród naszych wiernych: dorosłym, dzieciom i młodzieży, którzy uczęszczali na Nabożeństwa Różańcowe i razem z nami się modlili. Cieszmy się tymi dobrze przeżytymi jesiennymi dniami.

 

  1. W czwartek początek listopada będącego miesiącem pamięci o naszych zmarłych.

 

1 listopada obchodzić uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. Jest to święto wszystkich tych, którzy należą do Chrystusa i przebywają już w Domu Ojca.

 

2 listopada jest DNIEM ZADUSZNYM. Dzień ten jest świętem wszystkich, co należą do Chrystusa, ale jeszcze oczyszczają się w czyśćcu. Ponieważ jest to pierwszy piątek miesiąca NABOŻEŃSTWO EUCHARYSTYCZNE o 8.15, a po nim Msza św..

– SPOWIEDŹ w tym dniu od godz. 15.30, a po niej  o godz. 17.00 na Mszy św..

– Od godz.18.00 Zaduszki Jednorazowe, po nich Msza św. wieczorna.

 

3 listopada w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.15 Nabożeństwo i Msza zbiorowa za zmarłych.

– Od godz. 18.00 Zaduszki Jednorazowe, po nich Msza św. wieczorna.

 

  1. Pamiętajmy o naszych zmarłych i miejscach ich wiecznego spoczynku. Otoczmy modlitwą, tych, którym bardzo dużo zawdzięczamy. Pamiętajmy o rodzicach i współmałżonkach, o sąsiadach i znajomych z miejsc wspólnej pracy. Tradycja Kościoła stwarza nam dużo możliwości modlitewnego wspierania zmarłych.

 

– ZADUSZKI ROCZNE ZA ZMARŁYCH, których nowy cykl zaczniemy odmawiać od pierwszej niedzieli listopada przyjmujemy w biurze parafialnym. Najlepiej przynieść je wypisane na kartce z zaznaczeniem godziny odmawiania (8.00 lub 9.30).

 

– ZADUSZKI JEDNORAZOWE, które odmawiać będziemy w naszym kościele o godz. 18.00 przed wieczornymi Mszami w dniach 2 i 3, jak będzie ich dużo również w niedzielę 4 listopada br., przyjmujemy w zakrystii. Na ławkach są wyłożone kartki na których można wypisać imiona zmarłych polecanych naszej modlitwie. Wypisane kartki należy po Mszach przynieść do zakrystii i wrzucić do skrzynki lub w dniu odmawiania zaduszek przed rozpoczęciem nabożeństwa około 17.45 w zakrystii oddać Księdzu. Kartki do wpisywania imion zmarłych są wyłożone na ławkach.

 

– REZERWACJE MSZY ŚWIĘTYCH  przyjmujemy w biurze parafialnym. Przy zamawianiu prosimy ograniczyć się do wymienienia jednej lub dwóch osób, a pozostałych objąć wspólnym wspomnieniem.

 

  1. Na NOWENNĘ do NMP Pomocy Nieustającej zapraszamy w środę ona godzinę 18.00.

 

  1. W dniach od 1 do 8 listopada (codziennie jeden raz) za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam – choćby tylko w sposób duchowy – jakiejkolwiek modlitwy w intencji zmarłych, można uzyskać odpust zupełny dla dusz czyśćcowych.

 

Przy zamawianiu prosimy ograniczyć się do wymienienia jednej lub dwóch osób, a pozostałych objąć wspólnym wspomnieniem.

 

  1. Osoby dorosłe, młodzież i dzieci, chętnych do pełnieni posługi przy ołtarzu zapraszamy po Mszach świętych do zakrystii. Zgłoszenia przyjmują i szczegółowych informacji udzielają Księża.

Zachęcamy do odwiedzania naszego kościoła w dni powszednie w czasie od 7.30 do 8.15 i do Modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. W tym czasie modlą się i adorują przedstawiciele Wspólnot:

– Św. Franciszka – w poniedziałek;

– Św. Antoniego – we wtorek;

– Rycerstwa Niepokalanej – w środę;

– Żywego Różańca – w czwartek;

– Czcicieli Miłosierdzia Bożego – w piątek.

A w sobotę do wspólnego śpiewania Godzinek do NMP.

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

XXX NIEDZIELA  ZWYKŁA 28.10.2018r.:                                                                                             

7.00 + Za Adama Mytych w rocznicę śmierci.

8.15 + Rodziców: Janinę i Tadeusza Zaleśnych.

8.15 + Teresę Becker z domu Florek w 11 rocznicę śmierci.

9.45 SUMA w intencji parafii. 

9.45 + Tadeusza Piela z okazji imienin.

11.00 + Męża Edmunda Dembowskiego.

11.00 Greg.14 + Wiesławę Zielińską

12.00 Chrzty: Msza o Boże błogosławieństwo i opiekę dla chrzczonych dzieci i ich rodziców.

18.30 + Rodziców: Stefanię i Aleksa Wilmowskich i brata Kazimierza.

18.30 + Apolonię Dębowską.

PONIEDZIAŁEK 29.10.2018r.:                             

7.00 + Ryszard Czarnota. Msza od Zakładu Pogrzebowego „Hades”.

8.15 Greg.15 + Wiesławę Zielińską.

18.30 + Jadwigę Ziółkowską w 5 rocznicę śmierci.                                                               

WTOREK 30.10.2018r.:                                                                                                                    

7.00 + Teresę Trejderowską z ok. urodzin. Msza od Aleksandry i Witolda Szymańskich i synowej Anny Trejderowskiej.

8.15 Greg. 16 + Wiesławę Zielińską.

18.30 – Dziękczynna w 35 rocznicę ślubu Hanny i Jana Piotrowskich z prośba o dalsze Boże błogosławieństwo.

ŚRODA 31.10.2018r.:                                                                                                        

7.00 + Greg. 17 + Wiesławę Zielińską.

8.15 + Mariana Krężel w 3 rocznicę śmierci.

18.00 NOWENNA do NMP Nieustającej Pomocy i Różaniec.

18.30 + Męża Jerzego Kruszczyńskiego w 3 rocznicę śmierci.

CZWARTEK 01.11.2018r. uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH:

7.00 + Weronikę Wąs z prośbą o łaskę nieba w 9 rocznicę śmierci.

8.15 + Rodziców Szarpatowskich i brata Kazimierza.

9.45 + Za Zofię Jasińską i zmarłych z rodziny Jakubowskich.

11.00 + Za Kazimierza Talkowskiego i rodziców z obojga stron.

12.00 + Andrzeja Warżel i dusze w czyśćcu.

12.00 Greg. 18 + Wiesławę Zielińską.

18.30 + Jadwigę i Jana Lewandowskich w 1 rocznicę śmierci Jadwigi.

PIĄTEK 02.11.2018r. święto DZIEŃ ZADUSZNY;                                                                                                         

7.00 + Franciszka Szcząchor; Jadwigę i Zygmunta Melerowskich; Anielę, Tomasza, Krystynę Szcząchor; Różę i Floriana Pasikowskich i wszystkie dusze w czyśćcu.

7.00 Greg. 19 + Wiesławę Zielińską.

8.15 + Ireneusza Czackowskiego i zmarłych z rodziny z obojga stron.

15.30 SPOWIEDŹ ŚW.

17.00 + Rodziców: Helenę i Edwarda Lewandowskich; brata Jerzego,; Weronikę Stachowską; Monikę i Wincentego Gorlik.

18.00 Zaduszki Jednorazowe.

18.30 + Stanisława Broniewskiego w 12 rocznicę śmierci Henryka Kanikowskiego.

18.30 + Kazimierza Kwiatkowskiego w 1 rocznicę śmierci.

18.30 + Rodziców: Danutę i Hieronima Lewandowskich, dziadków Lewandowskich i Wojnowskich; zmarłych z rodziny Kowalskich.

I SOBOTA 03.11.2018r.:                                                                                                      

7.00 Greg. 20 + Wiesławę Zielińską.

8.15 NABOŻEŃSTWO i Msza św. zbiorowa za zmarłych.

16.00 Ślub: Krzysztof JARZYŃSKI i Katarzyna NOWATKOWSKA

18.00 Zaduszki Jednorazowe.

18.30 + Henryka Faleńskiego w 10 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron.

18.30 + Czesława Mikulskiego, Monikę Lewandowską i Bożenę Szymańską.

XXXI NIEDZIELA  ZWYKŁA 04.11.2018r.:                                                                                             

7.00 Greg.21 + Wiesławę Zielińską

8.15 + Teodora i Teresę, Celestyna, Jana i Czesława Górnych.

9.45 SUMA w intencji parafii.  

9.45 + Rodziców: Brygidę i Jana Dziura oraz dziadków z obojga stron.

11.00 + Stefana Szuleckiego w 2 rocznicę śmierci.

11.00 – Dziękczynna z okazji 40 urodzin Magdaleny z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo.

12.00 + Bogusława Kopeć w rocznicę śmierci oraz Mieczysławę i Jana Orłowicz.

12.00 + Za Żonę Irenę Montewską.

18.30 + Wandę Górecką w 8 rocznicę śmierci; męża Jana Bytniewskiego; Leokadię Kaczmarek; zmarłych z rodziny Bytniewskich i Góreckich.

18.30 + Teofilę i Andrzeja Góreckich; zmarłych z rodziny i Benedykta Kilińskiego.