XXX Niedziela Zwykła – 29.10.2023 r.

Ogłoszenia Duszpasterskie

  1. Abyśmy jak najliczniej mogli zyskiwać odpusty za dusze zmarłych, w poniedziałek i wtorek podczas Różańca, a także 1 listopada przed Mszami św. będzie okazja do spowiedzi św.
  2. W środę będziemy obchodzili Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. jak w niedzielę. O godz. 14.00 sprzed bramy starego cmentarza rozpocznie się procesja modlitewna za zmarłych.
  3. Drugiego listopada (czwartek) przypada Dzień Zaduszny. Tego dnia wszystkie Msze św o będą odprawione jako zbiorowe za zmarłych. Kartki z imionami zmarłych można składać bezpośrednio przed tymi Mszami. Przypominamy, iż w dniach 1 listopada popołudniu i przez cały dzień 2 listopada za pobożne nawiedzenie kościoła i odmówienie dowolnej modlitwy za zmarłych, można uzyskiwać odpusty za zmarłych. Ponadto przez całą oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych (od 1 – do 8.11) za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie dowolnej modlitwy za zmarłych, można uzyskiwać odpusty za zmarłych (codziennie jeden raz). Zachęcamy gorąco do nawiedzania cmentarzy i zyskiwania odpustów.
  4. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne. Okazja do spowiedzi w czwartek od 18.00 i w piątek od 17.30.
  5. Chorych odwiedzimy z Najświętszym Sakramentem w najbliższą sobotę.
  6. W sobotę specjaliści od konserwacji zabytków będą w kościele sporządzać dokumentację potrzebną do planowanych prac konserwatorskich.
  7. W najbliższą niedzielę będą odczytane nowe wypominki za zmarłych.
  8. Można już rezerwować intencje Mszalne na rok przyszły.
  9. Z radością informuje, iż udało się założyć nową Różę Różańcową (20 osób). Należą do niej młode osoby (wiek ok. 30 lat). Pierwsze spotkanie organizacyjne i formacyjne odbędzie się w niedzielę 19 listopada. Należący do Róży zobowiązuje się odmawiać 1 dziesiątkę Różańca dziennie i uczestniczyć raz w miesiącu w spotkaniu formacyjnym. Jeśli ktoś chciałby należeć do Róży (są dwie kolejne osoby jako zaczątek następnej Róży) , by modlić się za swoja rodzinę, Ojczyznę, Kościół Święty, to proszę o zgłoszenie się do ks. Proboszcza.

Intencje Mszalne 30.10 – 5.11.2023

Poniedziałek 30.10
7.00 + Irenę Grzenkowicz – pop od UP
8.15 + Marcina Zawadzkiego – pop od ZP Eden
18.30 + Adama Stransenburg (1 r. śm.) in zm. z rodziny

Wtorek 31.10
7.00 + Kamila Nehging – pop od UP
8.15 + Irenę Dąbrowską – pop. od ZP Michna
18.30 + Mariannę Kowalewską (1 r. śm.)

Środa 1.11
7.30 + Kazimierza Talkowskiego i Rodziców ob. str.
9.00 [1] – Suma za zmarłych parafian
[2] + rodziców Szarpatowskich i brata Kazimierza
10.30 [1] + Stefana Lipińskiego (4 r. śm.)
[2] + za zmarłe Siostry Służebniczki
12.00 + Aleksandrę Żuchowską (2 r. śm.), Jerzego Sigurskiego, rodz. Marię i Zygmunta Kwiatkowskich i Dziadków ob. str.
18.30 + Stanisławę Różyńską (17 r. śm.) i rodz. Majewskich i Skopińskich

Czwartek 2.11
7.00 + zbiorowa za zmarłych
8.15 [1] + zbiorowa za zmarłych
[2] + Anielę, Tomasza, Krystynę, Wojciecha i Franciszka Szcząchor, Jadwigę i Zygmunta Melerowskich, Różę i Floriana Pasińskich
18.30 + zbiorowa za zmarłych

Piątek 3.11
7.00 + za zmarłych z rodzin Sióstr Służebniczek
8.15 + za dusze w czyśćcu cierpiące (greg)
18.30 [1] + Wiesława Gajewskiego (3 r. śm.) i zm z ob. str.
[2] – w pewnej intencji od pracowników Szkoły Podstawowej nr 2

Sobota 4.11
7.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące (greg)
8.15 + Jana (3 r. śm.) i Krystynę Baran
18.30 [1] – dziękczynna za odebrane łaski z prośba o zdrowie i dalsze błogosławieństwo dla Zenony i Stanisława Paradowskich (z ok 47 r. ślubu)
[2] + Ryszarda Kaczor (zmarłego w Norwegii z ok ur.)

Niedziela 5.11
7.30 + Mariusza Rełowicz
9.00 [1] – Suma za parafię
[2] + Brygidę i Jana Dziura i Dziadków ob. str.
10.30 [1] + Mieczysławę i Jana Orłowicz, Marię i Zdzisława Orłowicz, Bogusławę i Zbigniewa Kopeć,
[2] + Alicję i Adama Mul
12.00 [1] + Stefana Szuleckiego (7 r. śm.) i Matyldę i Władysława Szuleckich
[2] + Kazimierza Sakowskiego, Rodziców ob. str. i o zdrowie dla siostry Gabrieli
18.30 + za dusze w czyśćcu cierpiące (greg)