XXX Niedziela Zwykła

Ogłoszenia Duszpasterskie
XXX Niedziele Zwykła – 24.10.2021

1. Przypominam, iż Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci będzie odprawiane w poniedziałki i środy o 17.15, dla młodzieży we wtorki o 18.00. a dla dorosłych codziennie przed wieczorną Mszą św., a więc o godz. 18.00. w tym tygodniu proszę o poprowadzenia modlitwy różańcowej poszczególne Róże (oprócz wtorku). W piątek Różaniec odmówimy po rannej Mszy św., a w sobotę po jednej dziesiątce podczas każdego nabożeństwa przed obrazem (nie będzie Różańca o 18.00). Zapraszamy osoby chętne do wstąpienia do Żywego Różańca.
2. W czwartek odpust w parafii św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza.
3. Z racji Uroczystości Wszystkich Świętych zapraszam do odbycia spowiedzi, by móc zyskiwać odpusty za zmarłych. Najlepszą okazją będzie wieczorne czuwanie przy Obrazie św. Rodziny w piątek od 21.00.
4. Z racji Uroczystości Wszystkich Świętych, prosimy dzieci o przybycie w niedzielę na Mszę św. o 10.30 w przebraniu za swojego świętego patrona. Po mszy nastąpi przemarsz Świętych do sąsiedniej parafii na spotkanie ze Świętą Rodziną w Wizerunku z Kalisza.
5. W Uroczystość Wszystkich Świętych Msze św. w naszym kościele w porządku niedzielnym. Procesja na cmentarze rozpocznie się o godz. 14.00. Można składać wypominki roczne i jednorazowe
6. W Dzień Zaduszny Msze św. jak w dzień powszedni. Przed Mszami o 8.15 i 18.30 odmówimy wypominki jednorazowe.
7. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę 6 listopada.

Intencje Mszalne 25.10 – 1.11.21
Poniedziałek 25.10
7.00 – wolna
8.15 + Genowefę i Kazimierza Grabowskich, Jerzego i Romualda Grabowskich
18.30 + Irenę Biczyńską (3 r. śm.)
Wtorek 26.10
7.00 + Jadwigę Lityńską – pop. Od ZP Eden
8.15 – wolna
18.30 + Halinę Krauze
Środa 27.10
7.00 – wolna
8.15 + Apolonię Dębowską, Franciszkę i Wacława Becker
18.00 – Nowenna i Różaniec
18.30 + rodziców Zaleśnych
Czwartek 28.10
7.00 – wolna
8.15+ Tadeusza Piela (w dniu imienin)
18.30 + męża Tadeusza Dembowskiego (40 r. śm.)
Piątek 29.10
7.00 +
8.15 + Erwina Bielińskiego, Zofię, Eugeniusza i Janusza Putynkowskich
18.00 – w intencji parafii z okazji nawiedzenia Obrazu św. Rodziny
– 2. + rodziców Helenę i Jana Sipak, brata Jerzego i Rodzeństwo
Sobota 30.10
7.00 + Halinę i Stanisława Barabas
8.15 + Klemensa Mackiewicza – od rodziny Zwolińskich
16.30 – 1. – w intencji parafii
18.30 + Zygmunta Grzemskiego (3 r. śm.)
Niedziela 31.10
7.30 – 1. + rodziców Stefani e i Aleksa Wilmowskich i zmarłych z Rodziny
– 2. + Jadwigę Ziółkowską i zmarłych z rodz. Ziółkowskich
9.00 – 1. Suma
– 2. + Mariana Krężel
10.30 + rodziców Irenę (20 r. śm.) i Jerzego i zmarłych z rodzin Fiałkowskich i Sądowskich
12.00 – 1. + Henryka Wiśniewskiego (10 r. śm.)
– 2. + Bernarda Balon
18.30 + Henryka Faleńskiego (13 r. śm.) i zmarłych z Rodziny
Poniedziałek 1.11.
7.30 + Kazimierza Talkowskiego i Rodziców ob. str.
9.00 – 1. Stefana Lipińskiego (2 r. śm.)
– 2. + Romana Biernaczyk (1 r. śm.)
10.30 + Stefana Lipińskiego
12.00 + Alinę i jej męża oraz syna Andrzeja Warżel i dusze w Czyśćcu cierpiące
18.30 + Stanisławę Różyńską (15 r. śm.) i rodziców Majewskich i Skopińskich

Program nawiedzenia Cudownego Wizerunku Św. Rodziny
w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wąbrzeźnie
Piątek 29.10
17.55 – przybycie Obrazu z Ryńska, wprowadzenie do kościoła
18.00 – Msza św. pod przewodnictwem bpa diecezjalnego Wiesława
Śmigla
– czuwanie mężczyzn
21.00 – Apel Jasnogórski
21.10 – Nabożeństwo Pokutne i czuwanie (prowadzenia zespół Ichtis.)
23.00 – Błogosławieństwo
Sobota 30.10
7.00 – Msza św.
8.15 – Msza św.
9.00 – Nabożeństwo i czuwanie dla osób samotnych wdów i wdowców
10.00 – Nabożeństwo i czuwanie dla dzieci z Ojcami
11.00 – Nabożeństwo i czuwanie dla Młodzieży (prowadzi Effata)
12.00 – Nabożeństwo i czuwanie dla Chorych (z udzieleniem Sakramentu
Chorych)
13.00 – Nabożeństwo i czuwanie dla matek w stanie błogosławionym i z
małymi dziećmi
14.00 – Nabożeństwo i czuwanie dla narzeczonych
15.00 – Nabożeństwo i czuwanie dla seniorów
16.30 – Msza św. dla małżeństw na zakończenia peregrynacji i obrzędem
odnowienia przyrzeczeń małżeńskich
17.30 – procesja z obrazem do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej
Serdecznie zapraszamy!